Przejdź do swojgo programu

Witaj z powrotem, zaloguj się do swojego programu

.afidesk.com

Możliwości

Stwórz system i dostosuj go do swoich potrzeb!

Poza zwykłymi zadaniami masz możliwość przeprowadzenia własnego badania opinii klientów na dany temat. Do tego celu służy rodzaj zadania zwany ankietą.

Build your loyalty program

Aby ją utworzyć, należy określić dodatkowe pola, które użytkownik będzie musiał wypełnić, aby otrzymać nagrodę.

Build your loyalty program

Wyniki wszystkich ankiet można w każdej chwili znaleźć w specjalnej zakładce, co pomoże Ci usystematyzować opinie użytkowników.

Build your loyalty program
Build your loyalty program

Zainteresowany? Ciekawy? Zaskoczony?

Wypróbuj nasze rozwiązania za darmo i pozwól klientom zakochać się w swojej marce